Du học
Du học
Giao thông vận tải
2019-01-12 09:32:53

Tối ưu hóa hoạt động

Kiểm soát và quản lý, sân, hàng tồn kho, vận đơn, chuyển động tàu, chuyển đổi, phá hủy và thậm chí thanh toán linh tinh. Bạn càng biết nhiều về đường sắt của mình, thì càng tốt - và hiệu quả hơn - bạn có thể quản lý nó. 

Tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Tự động hóa hoạt động, có được tầm nhìn của lô hàng, và quản lý tài sản vận chuyển và hàng tồn kho.