Du học
Du học
Năng lượng tái tạo
2019-01-12 09:03:03

Tại Clava, sự phát triển sản phẩm là cốt lõi của chúng tôi và chúng tôi liên tục làm việc để phát triển thế hệ năng lượng gió tiếp theo. Bắt đầu từ năm 2002 với một mô hình tuabin gió, giờ đây chúng tôi cung cấp một bộ đầy đủ các tuabin được tạo ra cho nhiều môi trường gió khác nhau. Chúng tôi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng với hiệu suất, độ tin cậy và tính sẵn sàng đã được chứng minh. Danh mục đầu tư của chúng tôi có các công suất được đánh giá từ 1,7 MW đến 5,3 MW (Trên bờ) và 6 MW đến 12 MW (Ngoài khơi), chúng tôi rất phù hợp để đáp ứng nhu cầu của một loạt các chế độ gió. 

Cải tiến mới nhất của chúng tôi trong kỷ nguyên Internet công nghiệp,  Trang trại gió kỹ thuật số , đang làm cho các tuabin của chúng ta thông minh hơn và kết nối nhiều hơn bao giờ hết. Hệ sinh thái năng lượng gió năng động, kết nối và thích ứng, Digital Wind Farm kết hợp các tuabin mới nhất của chúng tôi với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cho phép khách hàng kết nối, giám sát, dự đoán và tối ưu hóa hiệu suất của đơn vị và trang web.