Du học
Du học
Thiết bị Y tế
2019-01-12 09:10:26

Hệ thống chăm sóc sức khỏe bao gồm:

Hình ảnh

Cộng hưởng từ, chụp cắt lớp điện toán, chụp ảnh phân tử, hệ thống tia X và phần mềm và dịch vụ bổ sung, để sử dụng trong chẩn đoán chung, sức khỏe của phụ nữ và các liệu pháp hướng dẫn bằng hình ảnh.

Siêu âm

Hệ thống âm thanh tần số cao, và phần mềm và dịch vụ bổ sung, để sử dụng trong chẩn đoán phù hợp với nhu cầu của các thiết lập lâm sàng cụ thể.

Phần mềm & Giải pháp cho Doanh nghiệp

Các dịch vụ quản lý công nghệ kỹ thuật số, tư vấn và chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp được thiết kế để cải thiện hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và mở rộng quyền truy cập toàn cầu vào chăm sóc sức khỏe tiên tiến.

Giải pháp chăm sóc cuộc sống

Theo dõi lâm sàng và các hệ thống chăm sóc cấp tính, và phần mềm và dịch vụ bổ sung, để sử dụng trong việc gây mê, chẩn đoán tim mạch và chăm sóc chu sinh.